آخرين اخبار

24 دی 1398
برگزاری دوره آموزشی نظام پیشنهادات در شهرستان دشتی
دوره آموزشی سامانه نظام پیشنهادات در شهرستان دشتی برگزار گردید.

 

24 دی 1398
برگزاری دوره آموزشی نظام پیشنهادات شهرستان دشتستان
کارگاه آموزشی سامانه نظام پیشنهادات در شهرستان دشتستان برگزارگردید

 

24 دی 1398
نشست اعضای کارگروه راهبری توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
کارگروه راهبری توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با حضور ریاست محترم دانشگاه و معاونین ایشان و همچنین معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر با موضوع آسیب شناسی شاخص های جشنواره شهید رجایی در سال 97 برگزار گردی ...

 

24 دی 1398
برگزاری کارگاه آموزشی نظام پیشنهادات شهرستان دیلم
کارگاه آموزشی نظام پیشنهادات برای کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم و بیمارستان بقیه اله دیلم در تاریخ 98/10/10 برگرار گردید.

 

24 دی 1398
برگزاری کارگاه آموزشی نظام پیشنهادات شهرستان گناوه
کارگاه آموزشی نظام پیشنهادات برای کارکنان شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان های امیرالمومنین و سوختگی شهید چرومی شهرستان گناوه در تاریخ 98/10/22 برگزار گردید.

 

22 آبان 1398
نتایج رتبه بندی میزان رضایت مندی مردم در استانهای کشور از عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1397
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در بین 31 واحد استانی با کسب امتیاز 71.74 از نظر میزان رضایت مندی مردم در استانهای کشوردر رتبه دهم قرار گرفته است.

 

22 آبان 1398
برگزاری کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی با دستور کار بررسی پیشنهادات پرسنل
کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی با دستور کار بررسی پیشنهادات پرسنل با حضور اعضا و بررسی تعداد 28 پیشنهاد برگزار گردید.

 

21 آبان 1398
تشکیلات تفصیلی مراکز جامع سلامت استان ابلاغ گردید.
بر اساس برنامه ریزی و سیاست گذاری وزارت متبوع، بازنگری ساختار و تشکیلات تفصیلی مراکز جامع سلامت هر چهار سال یکبار انجام می گیرد.

 

21 آبان 1398
اعلام رتبه بندی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی بر اساس نتایج نهایی ارزیابی عملکرد سال 1397
در ارزیابی واحدهای عملیاتی وزارت بهداشت در سطح استانی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با کسب امتیاز 1730.19 در رتبه چهاردهم در بین 58 دانشگاه قرار گرفت.

 

21 آبان 1398
هفتمین فراخوان نظام پیشنهادات
هفتمین فراخون نظام پیشنهادات دانشگاه با محوریت ارتقاء امور فرهنگی در محیطهای آموزشی، اداری، خوابگاهی و فضاهای اداری برگزار می گردد.

 

5 آبان 1397
برگزاری جلسه نظام جامع پیشنهادات دانشگاه
جلسه نظام جامع پیشنهادات دانشگاه در تاریخ 1397/07/28 با حضور تعدادی از اعضا کمیته مذکور برگزار گردید .

 

5 خرداد 1397
بیمارستان مستقل

 

5 خرداد 1397
کارگاه آموزشی آشنایی با نظام جامع پیشنهادات دانشگاه

 

18 ارديبهشت 1397
کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه نظام جامع پیشنهادات دانشگاه
کارگاه آموزشی آشنایی با نظام جامع پیشنهادات در تاریخ 97/02/18مخصوص دبیران کمیته فرعی برگزار گردید

 

19 دی 1396
تبدیل پست های سازمانی
45 مورد پست سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تبدیل یافته است

 

22 آبان 1396
برگزاری اولین جلسه مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
در این جلسه همکاران در خصوص برنامه های آینده مدیریت هم اندیشی نمودند.

 
 << اخبار اردیبهشت اخبار خرداد >>
آرشيو اخبار
  
از تا


< >