رضا باغبانی


 رضا باغبانی

سمت: مسئول کمیته توانمندسازی دانشجویان

رتبه علمی: مربی (کارشناسی ارشد فوریتهای پزشکی)

پست الکترونیکی: R.baghbani1216@gmail.com

شماره تماس: 33331933-07733326189

شماره فاکس: 07733328500

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >