نشست اعضای کارگروه راهبری توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

24 دی 1398
کارگروه راهبری توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با حضور ریاست محترم دانشگاه و معاونین ایشان و همچنین معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر با موضوع آسیب شناسی شاخص های جشنواره شهید رجایی در سال 97 برگزار گردید.

بسمه تعالی

روز دوشنبه مورخ 98/10/16 کارگروه راهبری توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با حضور ریاست محترم دانشگاه و معاونین ایشان و همچنین معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر با موضوع آسیب شناسی شاخص های جشنواره شهید رجایی در سال 97 برگزار گردید.

طی این نشست جناب آقای دکتر بیژنی ضمن تشریح اهداف برگزاری جلسه بیان کردند با وجود اینکه دانشگاه علوم پزشکی موفق به کسب رتبه برتر در میان دستگاه های اجرایی در سال 97 شد، اما با توجه به شیوه جدید ارزیابی وزارت بهداشت که دریافت حداقل 90 درصد امتیاز بود، نتوانست رتبه برتر را در میان دانشگاه های علوم پزشکی کل کشور کسب نماید و با عنایت به اینکه ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی اعم از شاخص های عمومی و اختصاصی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها انجام می گردید و علیرغم اینکه شاخص ها در کلیه دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مشترک می باشند، لیکن نوع ارزیابی از لحاظ سهولت و صعوبت در سراسر کشور توسط کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها متفاوت خواهد بود و چه بسا در یک استان نوع ارزیابی و امتیازدهی شاخص ها برای همه دستگاه های اجرایی استان با دیدگاه انقباضی و سختگیرانه و در یک استان با دیدگاه بازتر و نوع امتیاز دهی راحت تر انجام شده باشد که با توجه به اینکه همه دستگاه های اجرایی استان با یک نوع پارامتر اندازه گیری، مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرند عدالت در مورد همه برقرار می گردد.

در ادامه جناب آقای قائدی امامزاده به بیان شاخص های اختصاصی و عمومی و امتیاز کسب شده توسط معاونت ها و مدیریت های دانشگاه پرداختند و سپس کلیه اعضا کارگروه توضیحاتی را نسبت به علت انحراف امتیاز کسب شده ایراد نمودند.

سپس جناب آقای حسن ابراهیمی معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن تسلیت سردار سپهد قاسم سلیمانی و تشکر از ریاست محترم دانشگاه و کلیه اعضا بیان نمودند که رتبه بندی فضلی استان ها مبنایی ندارد و کار پسندیده ای نیست اولا به این دلیل که هر استان برنامه عملیاتی متفاوتی دارد و ثانیاً ارزیاب های متفاوت ارزیابی را انجام می دهند. سپس پیشنهاد نمودند با تشکیل جلسه ای به تبیین و بررسی شاخص های اختصاصی جدید پرداخته شود و در صورتی که شاخص خاصی مدنظر می باشد به شاخص های اختصاصی اضافه گردد.

در نهایت جناب آقای دکتر کشمیری به اهمیت ماموریت های دانشگاه علوم پزشکی و حوزه سلامت پرداختند و در ادامه از جناب آقای  حسن ابراهیمی با تقدیم تقدیرنامه ای تشکر و قدردانی نمودند.


کلمات کلیدی:
کارگروه.     راهبری.     توسعه.     مدیریت     سازمان.     مدیریت.    
برنامه.     ریزی.     جشنواره.     شهید.     رجایی     آسیب.    
شناسی.     شاخص.     های.     عمومی.     اختصاصی        

تاریخ بروز رسانی:   29 دی 1398

تعداد بازدید:   ۱

چاپ خبرارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >