خدمات الکترونیک مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

1398/8/20 0:0

 

سامانه مهندسی مشاغل

سامانه جامع تشکیلات

سامانه ثبت تجارب کارکنان

سامانه مدیریت عملکرد

سامانه نظام پیشنهادات

سامانه اطلاعات مدیران

سامانه سیناسا (سامانه یکپارچه نظام جامع آمار و اطلاعات سلامت ایران)

 


تاریخ بروز رسانی:   20 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >