قوانین و مقررات مهندسی مشاغل

1396/9/5 0:0

طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاههای علوم پزشکی

نحوه انجام خدمت قانونی پزشکان و پیراپزشکان کارکنان قراردادی مورخ 27/2/91

نحوه انجام خدمت قانونی پزشکان و پیراپزشکان کارکنان قرارداد کار معین مورخ 13/5/92

تغییر عنوان و اعمال مدرک تحصیلی کارکنان قراردادی تبصره 3 مورخ 21/2/93

پذیرش مدارک تحصیلی کارمندان 24/12/93

مدارک تحصیلی صادره توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی مورخ 3/4/96

احتساب مدرک تحصیلی دیپلم رانندگان مورخ 29/5/96

نیروهای قراردادی و طرح لایحه شاغل در مناطق کمتر توسعه مورخ 23/9/96

تغییر شغل تکنسین امور دارویی به شغل دارویار مورخ 97/12/4

 حذف مدرک تحصیلی کاردانی خدمات سلامت دارویاری 98/2/2

بهره مندی از امتیاز مدیریتی در ارتقاء رتبه عالی 98/2/2


تاریخ بروز رسانی:   19 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >