قوانین و مقررات مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه

1396/9/5 0:0
قوانین و مقررات مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه

دستورالعمل قانون اساسی اصل 44

دستورالعمل آئین نامه اداری ، استخدامی و تشکیلاتی کارمند

دستورالعمل آئین نامه مالی و معاملاتی

دستورالعمل تضمین معاملات

دستورالعمل رفاهی

 دستورالعمل قانون بودجه

 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دو

 دستورالعمل قانون کار

 دستورالعمل قانون مناقصات کشوری

 دستورالعمل قانون منع مداخلات

 دستورالعمل قانون و مقررات تامین اجتماعی

 دستورالعمل ارزيابي عملكرد دانشگاه

دستورالعمل نظام جديد آموزش كاركنان

 دستورالعمل واگذاري خدمات سلامت دانشگاهها

 دستورالعمل نظام پیشنهادات

 دستورالعمل همسان سازی

 

1400 دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران

دستورالعمل فوق العاده شغل

دستورالعمل مهندسی و ارزیابی مشاغل کارکنان

دستورالعمل شیوه نامه تبدیل وضعیت

دستورالعمل ساختار و تشکیلات

دستورالعمل ضوابط تعیین مشاغل حاکمیتی

دستورالعمل مدیریت دانش


تاریخ بروز رسانی:   17 امرداد 1402

تعداد بازدید:   ۷

 


چاپ
< >