معرفی مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

1397/7/1 0:0

 

مدیرتوسعه سازمان و تحول اداری

نام و نام خانوادگی: غلامرضا قائدی امامزاده

پست: مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت آموزشی

تاریخ انتصاب: 29/5/96

سابقه خدمت از تاریخ: 27/12/68

 تلفن: داخلی 257، مستقیم 07733343029

 
                                                                                        فایل رزومه

 

 

 


تاریخ بروز رسانی:   25 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >