فرآیند مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

1402/5/24 0:0

 فرآیندتنظیم در خواست های خرید و تحویل الکترونیکی کالا و خدمات

فرآیند تنظیم سند هزینه

فرایند الکترونیکی خرید کالا و خدمات

فرآیند عضویت در استخر آب درمانی و استفاده از سایر امکانات

فرآیند واگذاری بیمه درمان تکمیلی کارکنان و پرداخت هزینه بیمه

فرآیند استفاده از امکانات رفاهی  و تفریحی سایر دانشگاه ها

فرآیند پرداخت کمک هزینه ازدواج و فوت

فرآیند استفاده از تسهیلات بانکی

فرآیند استفاده از مهمانسرا مشهد و رامسر

فرایند پذیرش مهمان در مهمانسرای شهید مطهری تبریز

فرآیند صدور بیمه نامه های خودرو و آتش سوزی،مسئولیت مدنی،عمر،تکمیلی و انبار ها

فرآیند صدور تعویض و تمدید دفتر چه بیمه خدمات درمانی

فرآیند تجلیل از دانش آموزان ممتاز

فرآیند صدور در خواست خودرو به صورت الکترونیکی

فرآیند صدور در خواست بازدید کاردان فنی خودرو

فرایند نظارت بر واحد های تاسیساتی و ابنیه

فرایند تایید قرارداد بررسی پیشهاد ها در کمیسیون مناقصه و مزایده

فرایند صدور مجوز برگزاری مناقصات برای خرید ها و کار های عمرانی و تجهیزات پزشکی

فرایند اعلام قیمت توسط کارشناس دانشگاه

فرآیند دریافت نامه از ارباب رجوع ،شبکه دولت،سیستم وزارت و ارسال مراسلات و فکس

فرآیند مراحل نامه های ارسالی

فرآیند ویرایش مکاتبات

فرآیند بازدید از واحد های تابعه

فرایند تنظیم چک لیست و برنامه نظارتی مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

 

 


تاریخ بروز رسانی:   12 شهريور 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >