فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 17

شمارهعنوانتاریخ صدور
کمیته های تحول اداری 1403/1/19
انتخاب کارمند نمونه دانشگاه در سال 1401 1402/5/31
اطلاعیه اولین فراخوان جشنواره مدیریت دانش 1402/5/3
تنظیم و تایید صورتجلسات کمیته اجرایی مهندسی مشاغل صرفا از طریق سامانه مهندسی مشاغل 1399/12/24
احتساب مدرک تحصیلی کارکنان 1399/6/12
212/2481/د اعمال ارتقاء رتبه، طبقه و احتساب مدرک تحصیلی از طریق سامانه مهندسی مشاغل 1399/1/31
بانک اطلاعات مدیران سلامت بانک اطلاعات مدیران سلامت 1398/8/19
شرایط ادامه تحصیل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی 1398/8/18
مواردی جهت بهره برداری از ماده 74 و 75 آئین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل با موضوع ارتقاء به رتبه عالی 1398/6/12
بهره مندی از امتیاز مدیریتی در ارتقاء رتبه عالی 1398/2/16
حذف مدرک تحصیلی کاردانی خدمات سلامت دارویاری 1398/2/16
اطلاعیه ارتقاء رتبه عالی 1397/10/17
آئین نامه مهندسی مشاغل دانشگاه 1397/10/17
بروزرسانی سامانه مهندسی مشاغل دانشگاه 1397/9/25
اطلاعیه 1397/9/24
ادامه تحصیل کارکنان 1396/8/21
راهنمای تهیه مستند رتبه عالی 1396/8/21
 
< >