بهره مندی از امتیاز مدیریتی در ارتقاء رتبه عالی

تاریخ نامه: 16 ارديبهشت 1398
شماره نامه:
 
تحول اداری  |   
بسمه تعالی

به اطلاع می رساند کلیه کارکنانی که در سمت های سوپروایزر و سرپرستار در مراکز آموزشی و درمانی و کلیه بیمارستانها دارای سوابق خدمتی می باشند به ازاء هرسال سابقه در عناوین فوق می توانند به ترتیب از 3 و 2 امتیاز تحت عنوان سوابق مدیریتی در جدول شماره 3 آیین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل جهت ارتقاء رتبه عالی برخوردار گردند.

مدیریت توسعه سازمان و تحول ادری دانشگاه علوم پزشکی بوشهرکلمات کلیدی:
امتیاز.مدیریتی     ارتقاء.رتبه.عالی    

تاریخ بروز رسانی:   26 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >