کمیته های تحول اداری

تاریخ نامه: 19 فروردين 1403
شماره نامه:
برنامه زمانبندی  
تحول اداری  |   

 

نظام اداري هر کشور به عنوان بدنه و پيکره نظام و دولت از مهمترين کارکردها و نمودهاي رسمي جامعه بوده و تقويت توانمنديهاي آن در جهت ايفاي کارآمد وظايف دولت در مسير توسعه، امري حياتي و ضروري به نظر ميرسد. در عصر حاضر سازمانهايي موفق و کارآمد محسوب ميشوند که علاوه بر هماهنگي با تحوالت جامعه امروزي، بتوانند مسير تغييرات و دگرگونيها را در آينده پيش بيني کرده و قادر باشند اين تغييرات را در جهت ايجاد تحوالت مطلوب براي ساختن آيندهاي بهتر هدايت کنند. لذا تشکيل کميته هاي تخصصي تحول اداري، پياده سازي و استقرار برنامه هاي تحول اداري در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان بوشهر نيز در دستور کار قرار گرفته است. بدين منظور از سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران، سياستهاي کلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري، قانون برنامه ششم توسعه، مصوبات شوراي عالي اداري و سند برنامه راهبردي دانشگاه جهت برنامه ريزي بهتر و بيشتر الهام گرفته شده است.

 

 کتابچه تحول اداری

برنامه زمانبندی جلسه

کمیته ها


 
کلمات کلیدی:
کمیته.     برنامه.     تحول.    

تاریخ بروز رسانی:   21 فروردين 1403

تعداد بازدید:   ۲
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >