آخرين اخبار

5 آبان 1397
برگزاری جلسه نظام جامع پیشنهادات دانشگاه
جلسه نظام جامع پیشنهادات دانشگاه در تاریخ 1397/07/28 با حضور تعدادی از اعضا کمیته مذکور برگزار گردید .

 

5 خرداد 1397
بیمارستان مستقل

 

5 خرداد 1397
کارگاه آموزشی آشنایی با نظام جامع پیشنهادات دانشگاه

 

18 ارديبهشت 1397
کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه نظام جامع پیشنهادات دانشگاه
کارگاه آموزشی آشنایی با نظام جامع پیشنهادات در تاریخ 97/02/18مخصوص دبیران کمیته فرعی برگزار گردید

 

19 دی 1396
تبدیل پست های سازمانی
45 مورد پست سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تبدیل یافته است

 

22 آبان 1396
برگزاری اولین جلسه مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
در این جلسه همکاران در خصوص برنامه های آینده مدیریت هم اندیشی نمودند.

 
 << اخبار مرداد اخبار شهریور >>
آرشيو اخبار
  
از تا


< >